top of page

Fejleszthető-e a szervezet?

Segítünk rájönni!

Szeretnél egy képet kapni az általad vezetett szervezetről, csoportról? Szeretnéd látni, hogy kiben milyen lehetőségek rejlenek? Tudni szeretnéd, hogy hol van a szűk keresztmetszet, vagy egy személyzeti probléma gyökere?

A szervezetfejlesztési folyamatban a szervezeti diagnosztika szerepe kritikus. Ez egy olyan hatékony eszköz, amely segít a szervezeteknek azonosítani problémáikat és kiemelni fejlődési lehetőségeiket. A szervezet szinte minden aspektusát elemzi, beleértve működését, kommunikációját és struktúráját is, mindezt egyetlen összefüggő áttekintésben. A módszer az értékes adatokat szüreteli be, amelyekre alapozva szervezetünk fejlesztési tervet készíthetünk, hogy növeljük hatékonyságunkat és eredményességünket. Ezen diagnózis alapján könnyen meghatározhatjuk a prioritásokat és tervezhetjük meg a változásokat, amelyek szükségesek a szervezet teljesítményének javításához. A szervezeti diagnosztika tehát az első lépés a siker felé vezető úton, ehhez is hozzáférhetsz velünk.

Mit nyersz? Kapsz egy pontos leírást az általad felvetett problémakörről, s együtt azt is kidolgozzuk, ami megoldást jelent.

AC/DC

Az AC (Assessment Center), vagy más néven, Értékelő Központ, arra ad lehetőséget, hogy azokban a munkakörökben, ahol egyszerre több jelölt is pályázik egy adott pozícióra, megnézzük gyakorlati feladatokon keresztül, hogy ki az, aki leginkább közel áll az elképzeléseinkhez. 

Hogyan kell elképzelni az AC-t?

Egy kompetencia lista alapján kidolgozásra kerülnek azok a feladatok, amiket a résztvevőknek önállóan, párosával, vagy csoportosan kell megoldaniuk, s közben a megfigyelők előre kiadott szempontlista szerint értékelik a kompetenciák megjelenési formáját. 

Egy AC során 6-10 fővel dolgozunk, s 4-6 óra közé tehető a program maga. 

Mi az AC eredménye?

Kialakíthatunk egy rangsort a jelöltek teljesítménye alapján és meghozhatjuk a döntést, hogy kivel dolgoznánk együtt szívesen, kiben látunk potenciált arra, hogy sikerrel fogja betölteni a pozíciót. Ezen kívül visszajelzés is készül minden résztvevőről a nyújtott teljesítménye alapján.

A DC (Development Center) felépítése és metódusa hasonlít az AC-éra, azonban itt kiindulópont, a cél más, hiszen nem kiválasztásról, hanem fejlesztésről beszélünk. Ebben az esetben a már meglévő kollégákat vizsgáljuk adott kompetencia lista alapján, akár azért, mert kinevezés előtt állnak, akár azért, mert szeretnénk egy pontos és jól körülhatárolható karriertervet adni számukra. A végeredmény itt is egy jellemzés, ami megmutatja, hogy kiben milyen potenciál rejlik, s hogyan lehet azt a leginkább kiaknázni és felszínre hozni.

Új munkatárs beillesztési program

Az új munkatárs integrálása a szervezetbe, az egyik legfontosabb kulcspont ahhoz, hogy sikeres legyen a betanítás és az új munkatárs is úgy érezze, hogy jó döntést hozott, amikor a szervezethet csatlakozott.

Amennyiben a cég nem fordít figyelmet a beillesztésre, hanem egyből a mély vízbe dobja a kollégát mentőöv nélkül, akkor ezzel csak a fluktuáció mértéke nő, s az elvándorlások miatt a cég hírneve romlik csak.

A munkakörre és a szervezetre szabott orientációs program kidolgozásával és szükség szerinti működtetésével az új munkatársak integrációja pozitív kicsengésű lesz.

Egyéni és csoportos fejlesztés

A csoporton és a szervezeten belül az egyes kollégáknak eltérő kompetenciáik vannak, s ez egyrészt előnyöket, másrészt hátrányokat is rejt. A képzési-fejlesztési program kidolgozásával feltérképezzük és megerősítjük az előnyöket, s rávilágítunk azon területekre, amelyek problémát okozhatnak, s képzési tervet dolgozunk ki a kiküszöbölésére.

Az egyéni fejlesztésekhez végzünk egy előzetes felmérést, s ez alapján határozzuk meg a fejlesztendő területeket, valamint a fejlesztés módját (pl. szakmai képzés, tréning, coaching). A felmérés eredményeképpen egy karrierterv is készül, amely a későbbi utánpótlás-tervezéshez kapcsolódik, s jövőképet ad a munkatársak számára.

A csoportos fejlesztés alapjául az egyéni felmérések szolgálnak, s az egyén viszonya a csoporthoz, s a csoport viszonya az egyénhez, s a képzések, tréningek, team coaching során azt a célt igyekszünk megvalósítani, hogy a kollégák egymást kiegészítve, hatékonyan együttműködve, egymást segítve, támogatva működjenek a csoporton belül.

bottom of page