top of page

Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő neve:
SZBT Development Kft

2. Az adatkezelő címe:
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 90.

3. Elérhetőség:
szbtdevelopment@gmail.com

4. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

5. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

 

6. A kezelt adatok köre:

A felhasználó által kötelezően vagy önkéntesen megadott adatok. Magánszemélyek esetében: név, telefonszám, mobilszám, e-mail cím, lakcím. Cégek esetében: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, cégnév, telephely/székhely címe, adószáma.

A coachx.hu és szbtdevelopment.hu  megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben  a felhasználó számítógépének beállításától függően  a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi, azonosításra, illetve profil információk tárolására alkalmas  jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. A cookie-k használatát a felhasználó saját gépének Internet beállításai alatt korlátozhatja.

A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a coachx.hu és az szbtdevelopment.hu oldal nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

 

7. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

8. Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően vagy önkéntesen megadott adatok, információk esetében az adatok kezelésének céljai: hírlevél küldése, események hirdetése, promóciós és letölthető anyagok küldése, stratégiai partnerek és akciók ajánlása, valamint számlázás, szerződéskötés díjfizetés mellett igénybe vett szolgáltatás esetén.

9. Az adatkezelés időtartama:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a www.coachx.hu és az szbtdevelopment.hu weboldalnak.  Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.
B. A coachx.hu és az szebtdevelopment.hu  portál használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított legalább 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

10. A személyes adatok törlése:
A felhasználó az katona.agnes@szbtdevelopment.hu e-mailre küldött levélben kérheti a regisztrációja törlését.

11. Reklámok :
A www.coachx.hu és a www.szbtdevelopment.hu  fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak hírleveleket küldjön. Illetve a weboldalon reklámcélú hirdetéseket helyezzen el.

12. Adatfeldolgozó megnevezése:
SZBT Development Kft

13. Adatfeldolgozás megnevezése:
A 6-os pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer üzemeltetését az SZBT Developlment Kft és a WIX.com végzi.

14. Adatfeldolgozó címe:
4400 Nyíregyháza,Korányi F. u. 90.

15. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyarország területén a Giganet Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az SZBT Development Kft fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a szbtdevelopment@gmail.com  címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

18. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az katona.agnes@szbtdevelopment.hu e-mail címen.

Adatkezelesi
bottom of page