top of page

Személyes és élő képzés

Képzéseinket úgy terveztük, hogy interaktívak és izgalmasak legyenek, és elősegítsék az önreflexiót és az egymástól való tanulást. Nincs a tábla előtt álló tréner és őt csöndben hallgató résztvevő: van személyes interakció és annak egyedülálló értéke, van együttműködés, paradigmaváltás a közösen megélt helyzetek által, és van a tanulás valós helyzetekben történő alkalmazása.

A tréningek tematikáját kivétel nélkül az ügyfél igényeire szabjuk. A leggyakrabban kért fejlesztési témák - a teljesség igénye nélkül:

 • Asszertivitás

 • Bizalom – önbizalom, társas- és szervezeti bizalom

 • Döntéselőkészítés, döntéshozatal

 • Előrelátó gondolkodás, proaktív magatartás

 • Érzelmi intelligencia fejlesztése

 • Hatékony értekezletvezetés

 • Helyzetfüggő vezetés, delegálás, felhatalmazó vezetés

 • Idő- azaz feladatgazdálkodás

 • Kommunikáció

 • Konfliktuskezelés, együttműködés fejlesztése

 • Megfigyelés és figyelem

 • Megoldáskeresés

 • Motiváció

 • Ön- és emberismeret, önreflexió

 • Stresszkezelés

 • Változáskezelés

 • Visszajelzés adása és fogadása

bottom of page